about

[Dutch text below]

Bas Fontein disrupts. He plays with the conventions of both the viewer and the art world. What can you say or do and what not? What criteria do we use to form our judgment? How do we actually see? Fontein shows that many conceivable ideas are interchangeable. Thereby Fontein questions the viewer, or as Oscar Wilde wrote: “It is the spectator, and not life, that art really mirrors.”

Bas Fontein (Amersfoort, 1978) graduated at the Universtity of Arts Utrecht (Fine Art) and at the Rietveld Academie in Amsterdam (Language & Image). As an artist he works with photography and text, and he publishes his work under the name BASBOEK. He might be best described as an all-rounder. Because in addition to his diverse art, Fontein also works as a curator, editor, copywriter, lecturer art & photography, and he has a job at the Universtity of Arts Utrecht as a HR Advisor.
His well-known book WHAT TO DO (2012) won two international prizes for best artist book.

CC0_0135-2IIInogietskleiner_versie2015

Bas Fontein ontregelt. Hij speelt met de conventies van zowel de kijker als de wereld van de kunst. Wat kan wel en wat mag niet? Welke maatstaven gebruiken we bij het vormen van een bepaald beeld of oordeel? Hoe kijken we eigenlijk? Fontein laat zien dat veel denkbare opvattingen inwisselbaar zijn. Daarmee bevraagt Fontein de kijker, of zoals Oscar Wilde schreef: ‘It is the spectator, and not life, that art really mirrors.’

Bas Fontein (Amersfoort, 1978) rondde in 1999 de HKU (Fine Art) en in 2006 de Rietveld Academie (Taal & Beeld) af. Als beeldend kunstenaar werkt hij met fotografie en tekst en zijn publicaties geeft hij uit onder de noemer BASBOEK. Je zou hem het beste kunnen omschrijven als een duizendpoot. Want naast zijn veelzijdige kunst werkt Fontein ook als curator, redacteur, copywriter, docent beeldende kunst & fotografie en heeft hij een vaste dienstbetrekking bij HKU als Personeelsadviseur.
Zijn bekende boek WAT TE DOEN/WHAT TO DO (2012) won twee internationale prijzen voor beste kunstenaarsboek.


One Comment on “about”

  1. […] De Prinsengang, Apeldoorn, een historische verbinding die als inspiratiebron fungeerde voor een hedendaags kunstenaar. […]